Förenklad fastighetstaxering

Förenklad fastighetstaxering

FFT – Förenklad fastighetstaxering sker också vart 6:e år men med 3 års förskjutning. Förenklad fastighetstaxering sker för hyreshusenheter, småhusenheter, ägarlägenhetsenheter och lantbruksenheter. Senast en förenklad taxering skedde var 2016. Nästa förenklade taxering sker 2022 men med ett deklarationsförfarande i höst, 2021. Detta kan innebära att vissa fastigheter deklareras vid två tillfällen under 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *