Våra tjänster

 

Apex mjukvara

Våra tjänster

Rådgivning fastighetstaxering

Rådgivning fastighetstaxering – i samband med upprättande av fastighetsdeklarationer kan det uppstå gränsdragningsfrågor som ni behöver dryfta. Vi hjälper er att reda ut dessa.

 

rattvisa

Processer

Identifierar ni historiskt felaktiga beslut är också detta något vi kan hjälpa er att rätta till. Vi har mångårig erfarenhet av fastighetstaxering och processer. Omprövnings- och överklagandemöjligheter finns normalt sett i 5 år. Vi uppträder även som ombud vid muntliga förhandlingar och liknande. Det är emellanåt nödvändigt att pröva en fråga i domstol och detta beror på att praxis är knapphändig på området. Det finns flera frågeställningar som helt enkelt inte är prövade ännu. Du kan läsa mer gällande processer här >>.