2024-01-01
Beskaffenhetstidpunkt
Jan 2024

beskaffenhetstidpunkten för hur fastigheter skall deklareras och taxeras vid den särskilda fastighetstaxeringen 2024, SFT 2024

2024-03-04
Inlämning
Mars 2023

fastighetsdeklarationerna för SFT 2024 skall vara inlämnade till Skatteverket. Senare kompletteringar är möjliga.

2024-06-15
Beslut
Juni 2024
Förenklad fastighetstaxering

beskaffenhetstidpunkten för hur fastigheter skall deklareras och taxeras vid den särskilda fastighetstaxeringen 2024, SFT 2024

2024-11-01
Deklarationstidpunkt
Nov 2024

deklarationstidpunkt för den allmänna fastighetstaxeringen 2025, AFT 2025

2024-12-31
Sista dag
Dec 2024
Förenklad fastighetstaxering

sista dagen för att begära omprövning eller överklaga beslut om fastighetstaxering AFT 2019

2025-01-01
Beskaffenhetstidpunkt
Jan 2025
beskaffenhetstidpunkten för hur fastigheter skall deklareras och taxeras vid den allmänna fastighetstaxeringen 2025, AFT 2025.
2025-06-15
Beslut
Juni 2025
FFT2022

sista dag för Skatteverket att besluta om taxeringsvärde för AFT 2025