Apex Fastighetstaxering

 

 En plattform som guidar dig igenom deklarationsprocessen med realtidsberäkningar av preliminärt taxeringsvärde, med möjlighet till simuleringar och inlämning av fastighetsdeklarationer. Med inbyggd praxis och logik som reagerar på värdepåverkande faktorer så blir det rätt, från början.

 

Digitaliserad

Överskådligt

Översikten över dina fastigheter och fastighetsdeklarationer gör att du enkelt kan identifiera vilka fastighetsdeklarationer som är upprättade, pågående, leveransklara och levererade. Du kan enkelt få en uppfattning om hur ni ligger till jämfört med den anståndsplan ni fått av Skatteverket. Denna avstämning kan göras av vem som helst i företaget som givits behörighet.
Du ges också tillfälle att se aktuell status för dina fastigheter. Exempelvis vilka som befinner sig i stadiet för omprövning eller process, vilka deklarationer ni har bestämt skall lämnas efter årsskiftet eller vilken uppdelning ni har gjort internt dvs vem som ansvarar för vilka deklarationer. 

Fastighetsdeklaration

Enkelt

Med digital fastighetstaxering via APEX Fastighetstaxering kan du vid allmän (AFT) och särskild fastighetstaxering (SFT), förenklad (FFT) eller i samband med omprövning, fortlöpande se vilket taxeringsvärde som erhålls. Plattformen innehåller automatiska uppslag av exempelvis hyresnivåer, kapitaliseringsfaktorer och data från myndigheter. Ni behöver inte leta på Skatteverkets hemsida för att få den information ni behöver.

Guidande

De värdepåverkande faktorer som inverkar på taxeringsvärde och fastighetsskatt synliggörs. När du fyller i värden för fastigheten i fastighetsdeklarationen beräknas dessa av Apex, du ser alltså i realtid hur olika förhållanden påverkar det preliminära taxeringsvärdet och fastighetsskatten. Allt baserat på senaste praxis