AFT 2025 närmar sig med stormsteg och Lantmäteriet har precis lämnat över underlaget om nivåläggning, genomsnittshyror, vakansgrader mm till Skatteverket. Skatteverket i sin tur har att formulera föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden – detta arbete skall vara klart i augusti.

På länsnivå är det stora skillnader i värdeförändringar jämfört med taxeringen av industri AFT 2019 och övriga byggnadstyper vid FFT 2022. Hur det ser ut i respektive värdeområde återstår att se.

Vi har utvecklat en mjukvara för att upprätta fastighetsdeklarationer, Apex Fastighetstaxering. Förfarandet är digitalt, Apex ställer kontrollfrågor om bland annat byggnadstyp, BTA, hyra, säregna förhållanden mm. Apex lägger även till färdigformulerade justeringsyrkanden och annat till ledning för taxering. Apex håller även koll på er leveranstakt så att ni slipper förseningsavgifter. Låter det intressant kontakta oss.