Förenklad fastighetstaxering

Förenklad fastighetstaxering

FFT – Förenklad fastighetstaxering sker också vart 6:e år men med 3 års förskjutning. Förenklad fastighetstaxering sker för hyreshusenheter, småhusenheter, ägarlägenhetsenheter och lantbruksenheter. Senast en förenklad taxering skedde var 2016. Nästa förenklade taxering sker 2022 men med ett deklarationsförfarande i höst, 2021. Detta kan innebära… Read More »Förenklad fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

AFT – allmän fastighetstaxering sker vart 6.e och omfattar samtliga fastighetstyper. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen skedde 2019 och omfattade hyreshusenheter, industrienheter, specialenheter, elproduktionsenheter och ägarlägenhetsenheter. Den allmänna fastighetstaxeringen är den mest genomgripande taxeringen och föregås av en omfattande uppgiftsinsamling och nivåläggning av Skatteverket.