Särskild fastighetstaxering

Särskild fastighetstaxering

SFT 2021 – Om det har inträffat något på fastigheten såsom bygglov, rivningslov, arealförändringar, ändrade skattepliktsförhållanden etc kommer ni att få en deklaration för dessa. Det kan även finnas anledning för er att undersöka om ni på eget initiativ skall lämna in en deklaration. Observera… Read More »Särskild fastighetstaxering

Förenklad fastighetstaxering

Förenklad fastighetstaxering

FFT – Förenklad fastighetstaxering sker också vart 6:e år men med 3 års förskjutning. Förenklad fastighetstaxering sker för hyreshusenheter, småhusenheter, ägarlägenhetsenheter och lantbruksenheter. Senast en förenklad taxering skedde var 2016. Nästa förenklade taxering sker 2022 men med ett deklarationsförfarande i höst, 2021. Detta kan innebära… Read More »Förenklad fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

AFT – allmän fastighetstaxering sker vart 6.e och omfattar samtliga fastighetstyper. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen skedde 2019 och omfattade hyreshusenheter, industrienheter, specialenheter, elproduktionsenheter och ägarlägenhetsenheter. Den allmänna fastighetstaxeringen är den mest genomgripande taxeringen och föregås av en omfattande uppgiftsinsamling och nivåläggning av Skatteverket.