Särskild fastighetstaxering

Särskild fastighetstaxering

SFT 2021 – Om det har inträffat något på fastigheten såsom bygglov, rivningslov, arealförändringar, ändrade skattepliktsförhållanden etc kommer ni att få en deklaration för dessa. Det kan även finnas anledning för er att undersöka om ni på eget initiativ skall lämna in en deklaration. Observera att fastighetstaxeringen kan i princip prövas på nytt i sin helhet. Detta innebär att det kan vara intressant att även se över de fastigheter för vilka ni inte får någon deklarationsblankett. Förutsättningarna för detta regleras i 16 kap. fastighetstaxeringslagen.

Vid denna taxering kan förutsättningarna, med anledning av pågående pandemi, vara mindre gynnsamma när det gäller uthyrningsgrad, hyresnivåer och liknande. Tillse att ni tillämpar de justeringsmöjligheter som står till buds.

Samtliga fastighetstyper omfattas av regelverket särskild fastighetstaxering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *