Förenklad fastighetstaxering (FFT) 2022

FFT-2022

Den förenklade fastighetstaxeringen FFT 2022 närmar sig med stormsteg!

Lantmäteriet har lämnat resultatet av förberedelsearbetet till Skatteverket som i dagarna kommer att publicera värdeområden, rekommenderade genomsnitthyror, nivåer mm.

Samtliga hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter omfattas av den förenklade taxeringen. Deklarationstidpunkt är den 1 november 2021. Det finns möjlighet att begära anstånd med avlämnade av deklarationer. På Skatteverkets hemsida finns blanketter för både fastighetsägare och konsulter (byråanstånd). Vi har även en inbyggd anståndsblankett i Apex taxering, vår mjukvara för att upprätta fastighetsdeklarationer.

Det som kommer att vara speciellt vid denna taxering är att nivååret, dvs. det års nivå som hyrorna skall deklareras i, är 2020. Vi vet alla att detta år präglats av pandemin och att många fastighetsägare har hjälpt sina hyresgäster genom hyresrabatter, anstånd med att betala till 2021, byte till mindre lokaler, sänkta bashyror osv.  Allt detta leder till att det kan vara vanskligt att deklarera en marknadsmässig hyra för lokaler. Bostäder är betydligt enklare att deklarera eftersom vi har ett bruksvärdessystem som inte ger utrymme för några speciella avvikelser. Andra frågor att fundera över är förstås vilka lokaler som är icke uthyrningsbara, vilka som är vakanta, hur en jämförelsehyra skall bestämmas och deklareras samt vilka säregna förhållanden som kan leda till sänkta taxeringsvärden.

Vänd er gärna till oss så kan vi visa hur Apex kan vara en del i FFT 2022. Du kommer i kontakt med Annika genom att klicka här.