HFD har sagt sitt när det gäller fastighetstaxering och byggnad under ombyggnation!

Frågan hur befintlig byggnadsstomme skall värderas och taxeras har varit föremål för många diskussioner med Skatteverket och även prövningar i domstol. Skatteverkets hållning har länge varit att byggnadsstommen vid ombyggnation där det pågår en genomgripande ombyggnation och byggnaden till övervägande del är evakuerad, kan värderas… Read More »HFD har sagt sitt när det gäller fastighetstaxering och byggnad under ombyggnation!

Förenklad fastighetstaxering (FFT) 2022

Den förenklade fastighetstaxeringen FFT 2022 närmar sig med stormsteg! Lantmäteriet har lämnat resultatet av förberedelsearbetet till Skatteverket som i dagarna kommer att publicera värdeområden, rekommenderade genomsnitthyror, nivåer mm. Samtliga hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter omfattas av den förenklade taxeringen. Deklarationstidpunkt är den 1 november 2021. Det finns… Read More »Förenklad fastighetstaxering (FFT) 2022