HFD har sagt sitt när det gäller fastighetstaxering och byggnad under ombyggnation!

Frågan hur befintlig byggnadsstomme skall värderas och taxeras har varit föremål för många diskussioner med Skatteverket och även prövningar i domstol. Skatteverkets hållning har länge varit att byggnadsstommen vid ombyggnation där det pågår en genomgripande ombyggnation och byggnaden till övervägande del är evakuerad, kan värderas… Read More »HFD har sagt sitt när det gäller fastighetstaxering och byggnad under ombyggnation!

Förenklad fastighetstaxering (FFT) 2022

Den förenklade fastighetstaxeringen FFT 2022 närmar sig med stormsteg! Lantmäteriet har lämnat resultatet av förberedelsearbetet till Skatteverket som i dagarna kommer att publicera värdeområden, rekommenderade genomsnitthyror, nivåer mm. Samtliga hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter omfattas av den förenklade taxeringen. Deklarationstidpunkt är den 1 november 2021. Det finns… Read More »Förenklad fastighetstaxering (FFT) 2022

Förenklad fastighetstaxering

Förenklad fastighetstaxering

FFT – Förenklad fastighetstaxering sker också vart 6:e år men med 3 års förskjutning. Förenklad fastighetstaxering sker för hyreshusenheter, småhusenheter, ägarlägenhetsenheter och lantbruksenheter. Senast en förenklad taxering skedde var 2016. Nästa förenklade taxering sker 2022 men med ett deklarationsförfarande i höst, 2021. Detta kan innebära… Read More »Förenklad fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

AFT – allmän fastighetstaxering sker vart 6.e och omfattar samtliga fastighetstyper. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen skedde 2019 och omfattade hyreshusenheter, industrienheter, specialenheter, elproduktionsenheter och ägarlägenhetsenheter. Den allmänna fastighetstaxeringen är den mest genomgripande taxeringen och föregås av en omfattande uppgiftsinsamling och nivåläggning av Skatteverket.