Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering

AFT – allmän fastighetstaxering sker vart 6.e och omfattar samtliga fastighetstyper. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen skedde 2019 och omfattade hyreshusenheter, industrienheter, specialenheter, elproduktionsenheter och ägarlägenhetsenheter. Den allmänna fastighetstaxeringen är den mest genomgripande taxeringen och föregås av en omfattande uppgiftsinsamling och nivåläggning av Skatteverket.