Sex exempel som mjukvaran hanterar:

punkt ettApex taxering ställer relevanta frågor som utreder om samhällsnyttig verksamhet bedrivs i byggnaden och som kan innebära skattefrihet.

punkt tvåMjukvaran räknar automatisk ut deklarerad hyra/kvm och visar samtidigt genomsnittshyran för aktuellt värdeområde från SKV. Skiljer sig värdena åt med mer än 20% meddelas användaren.

punkt treAvstämning av BTA sker genom att APEX tillämpar Skatteverkets schablon om 1,2. Är den förtryckta BTA:n för hög meddelas användaren som då har möjlighet att ändra den förtryckta uppgiften.

punkt 4Avvikande butiksinslag för aktuellt värdeområde kontrolleras och användaren meddelas om faktiska förhållanden avviker vilket kan generera ett lägre markvärde.

punkt 5P-hus garage – markvärdet förtrycks utifrån kontorsanvändning. Om byggnaden utgörs av P-hus/garage kan markvärdet sänkas med ca 70 %. Apex uppmärksammar när sådana yrkanden bör framställas.

punkt 6Säregna förhållanden föreligger ofta för t ex obebyggd mark, markföroreningar, eftersatt underhåll, höga driftskostnader, vakanser etc. och utreds för varje fastighet.

Upplever du andra problem när du deklarerar så visar vi gärna hur Apex fastighetstaxering kan hjälpa dig. För mer ingående beskrivning och aktuellt antal punkter som behandlas, kontakta oss.