2021-05-03
Förenklad fastighetstaxering

Lantmäteriet skall besluta om värdeområden

2021-05-28
Förenklad fastighetstaxering

Lantmäteriet skall verkställa de förändringar som SKV bestämt.

2021-06-14
Förenklad fastighetstaxering

Lantmäteriet skall leverera resultatet av förberedelsearbetet till SKV.

2021-06-15
Allmän fastighetstaxering

SKV:s sista dag för att fatta beslut om fastighetstaxering.

2021-08-23
Förenklad fastighetstaxering

SKV publicerar allmänt råd rörande de allmänna grunderna för taxeringen FFT 2022.

2021-08-24
Förenklad fastighetstaxering

Genomsnittshyror, nedräkningsfaktorer, omräkningsfaktorer, relativa hyror mm publiceras av SKV.

2021-09-15
Förenklad fastighetstaxering

Deklarationsblankettererna skickas ut - preliminär uppgift.

2021-10-20
Förenklad fastighetstaxering

Sista dag för att ansöka om anstånd med avlämnande.

2021-11-01
Förenklad fastighetstaxering

Sista dag att lämna in fastighetsdeklarationen utan anstånd.

2021-12-13
Förenklad fastighetstaxering

SKV publicerar omräkningstal och nybyggnadskostnader.